ANSVARSFULD DYRKNING OG INDKøB AF GrøNTSAGER

ANSVARSFULD DYRKNING OG INDKøB AF GrøNTSAGER

Bæredygtigt landbrug er en vigtig del af vores arv og vores fremtid

Som førende producent af frosne grøntsager skal vi sikre os adgang til næringrigtige grøntsager af god kvalitet. At dyrke ansvarsfuldt er nødvendigt både for vores virksomhed og for planetens sundhed. Dårlige dyrkningsmetoder kan være årsag til mindsket mangfoldighed, hvor skadelige rester fra pesticider påvirker både miljøet og og skaber vandmangel.

Bæredygtige dyrkningsmetoder er alfa og omega

Hos Findus har vi længe arbejdet med at udvikle bæredygtige dyrkningsmetoder blandt andet gennem vores unikke arbejde med udviklingen af nye ærte-sorter, også kaldet forbedring, i skånske Selleberga. Her har vi siden 80'erne forarbejdet ærter, og vores personale arbejder den dag i dag på at udvikle ærtens smag, konsistens og næringsindhold, samt for at sikre varianter, som kan levere sunde afgrøder i et stadigt omskifteligt klima. 

Vores erfarne personale overvåger afgrøderne for at sikre, at de dyrkes i overensstemmelse med vores principper om bæredygtigt landbrug. Det indebærer også, at de kontrollerer håndteringen af afgrøderne, så de høstes, når de er allerbedst.

Vores mål om at 100 % af vores grøntsager skal komme fra bæredygtige dyrkningsmetoder i 2025

Vi sætter den bedste standard

For at garantere den bedste landbrugstandard er vi medlem af Sustainable Argrculture Intiatgive (SAI), som er det ledende globale initiativ for udvikling af bæredygtigt landbrug og fødevarproduktion.

SAI definerer bæredygtigt landbrug som "effektiv produktion af sikre landbrugsprodukter med høj kvalitet, på en måde som beskytter og forbedrer det naturlige miljø, bøndernes sociale og økonomiske forhold, de ansatte og lokalsamfundet, og sikrer sundhed og velvære for alle dyrkede arter". Det gælder på områder, som biologisk mangfoldehed, miljøhensyn, næringsindhold og jord samt håndtering af vand og affald.