DATABESKYTTELSE

DATABESKYTTELSE

NOMAD FOODS
DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR KUNDER

Databeskyttelse er vigtigt for os. I overensstemmelse med vores forretningsprincipper anvender vi følgende principper i forhold til privatlivets fred og databeskyttelse.

 • Vi respekterer og beskytter privatlivets fred og beskytter personoplysninger i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser.

 • Vi vil begrænse brugen og behandlingen af personoplysninger til de formål, der er nødvendige, og kun anvende dem, hvis vi har et retsgrundlag.

 • Vi vil være kritiske, transparente og tydelige omkring hvornår, hvor og hvordan vi behandler personoplysninger.

 • Vi vil følge standarderne for "databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger" og vurdere påvirkningen af databeskyttelse, når vi udvikler nye produkter eller tjenester.

 • Vi vil sørge for, at vi ikke opbevarer personoplysninger længere, end vi har brug for, og vil overholde alle lovpligtige tidsfrister og vilkår for dataopbevaring.

 • Vores databeskyttelsespolitik fastlægger (med fuld gennemsigtighed og i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, navnlig Databeskyttelsesforordningen - EU-forordning nr. 2016/679), på hvilket grundlag vi behandler dine personoplysninger, når du tilgår vores hjemmeside, bruger vores tjenester, køber vores produkter eller interagerer med os ("tjenester"). Du bedes læse følgende grundigt for at forstå vores synspunkter og principper vedrørende dine personoplysninger og hvordan, vi vil behandle dem.

  Denne databeskyttelsespolitik er senest opdateret den [11. juni 2020].

   

  HVEM ER VI? (DEN DATAANSVARLIGE)

  Denne hjemmeside drives og kontrolleres af:

  Findus Danmark A/S
  CVR-nr. 24205622
  Islevdalvej 214, 2610 Rødovre
  Danmark ("Findus Danmark A/S", "vi" eller "os").

  Findus Danmark A/S er den dataansvarlige, hvad angår behandlingen af dine personoplysninger.

   

  HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

  I denne databeskyttelsespolitik betyder personoplysninger alle oplysninger, hvorigennem vi kan identificere dig (under et kaldet: "personoplysninger"). De personoplysninger, vi indsamler om dig, når du bruger vores tjenester, omfatter følgende:

  GENERELT:

 • Dine kontaktoplysninger. Dit navn, din postadresse og øvrige kontaktoplysninger, såsom dit telefonnummer og din e-mailadresse.

 • Oplysninger der indsamles automatisk. Tekniske oplysninger, herunder din IP-adresse og browsertype og -version, som vi f.eks. kan indsamle ved at bruge cookies, webbeacons og tilsvarende teknologier på vores hjemmeside, der indsamler oplysninger om brugen af vores hjemmeside. Se vores cookiepolitik for yderligere oplysninger.

 • Oplysninger vedrørende din brug af vores onlinetjenester. Dette omfatter oplysninger vedrørende de sider, du besøger, og de produkter og tjenester, du synes godt om.

 • Dine oplysninger vedrørende konkurrencer. De oplysninger, vi indsamler, hvis du deltager i en undersøgelse, en konkurrence, en kampagne eller lignende, som vi tilbyder fra tid til anden.

 • Dine anmeldelser. De holdninger, erfaringer, præferencer og interesser, samt anmeldelser af produkter eller begivenheder, som du offentliggør på vores hjemmeside eller deler med os online eller via sociale medier.

 • Dine kommunikationsdata. Dine anmodninger, eventuelle klager, du måtte have, og alle yderligere oplysninger, vi modtager, hvis vi kommunikerer med dig via e-mail, telefon, online eller de sociale medier.

 • Oplysninger indsamlet fra andre kilder. Vi kan indsamle oplysninger fra kommercielt tilgængelige kilder, såsom datavirksomheder og offentlige databaser. Vi kan kombinere disse oplysninger (f.eks. navn, interesser, offentligt registrerede data) med de oplysninger, vi indsamler fra dig, til at hjælpe os med at skræddersy vores meddelelser til dig og forbedre vores tjenester og produkter, og vi kan bede om dit udtrykkelige samtykke særskilt, hvis dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, herunder f.eks. markedsføringsloven.


 • SÆRLIGE KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER (FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER):
 • Særlige kategorier af personoplysninger leveret af dig. Vi indsamler også helbredsoplysninger, som du frivilligt afgiver til os, når du interagerer med os, f.eks. i forhold til fødevareallergier, du måtte have. Derudover kan vi indsamle helbredsrelaterede personoplysninger for kunder, der kræver erstatning via vores kundeservice.


 • Vi bruger kun helbredsoplysninger, som du frivilligt afgiver til os, til de specifikke formål angivet i denne databeskyttelsespolitik, og kun med dit forudgående, udtrykkelige samtykke, eller et andet retsgrundlag f.eks. hvis behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares . Du kan til enhver tid afvise eller tilbagekalde dit samtykke, se afsnittet om "dine rettigheder i forhold til databeskyttelse" nedenfor. Bemærk, at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke berører lovligheden af behandlingen, som fandt sted forud for tilbagetrækningen.

   

   

  HVORDAN BRUGER VI DISSE OPLYSNINGER? (FORMÅL) OG RETSGRUNDLAG

  Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til de nedenfor anførte formål. Vi gør opmærksom på, at i det omfang, vi allerede er i besiddelse af oplysninger om dig, kan vi bruge disse oplysninger til samme formål.

  Til at opfylde en kontrakt med dig som part, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b: Til at opfylde vores forpligtelser i henhold til en kontrakt indgået mellem dig og os, herunder for at levere de oplysninger og tjenester til dig, som du anmoder om, herunder håndtering af dine anmodninger, forespørgsler eller klager i forbindelse med den indgåede kontrakt. Hvis det er muligt at bestille produkter online, behandler vi disse personoplysninger med henblik på at administrere og håndtere dine køb.

  Til vores legitime kommercielle interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f: Vi kan behandle dine personoplysninger (både samlet og særskilt), herunder dine kontaktoplysninger, dine konto- og elektroniske identifikationsoplysninger, med henblik på at annoncere vores produkter og tjenester og skabe kontakt til dig til markedsføringsformål eller andet kommercielt formål, hvis du er en eksisterende kunde. Vi kan også bruge dine personoplysninger til at analysere og forbedre kvaliteten af vores produkter og tjenester samt til at forstå dig som kunde og give dig en bedre brugeroplevelse. Dette gør det muligt for os at skabe personlige profiler og vurdere, hvad der interesserer dig, måle og forstå effekten af den markedsføring, vi anvender i forhold til dig og andre, og til at levere relevant markedsføring. Herudover kan vi behandle dine personoplysninger til at udvikle og administrere en konkurrence, en kampagne eller lignende, som du har deltaget i, til at afvikle kampagnen og kontakte dig, hvis du vinder.

  Vi kan også bruge dine personoplysninger til andre legitime kommercielle interesser, såsom at generere samlede statistikker om brugerne af vores tjenester, at hjælpe med at forhindre sikkerhedsbrud og bedrageri, at administrere vores hjemmeside og til intern drift (herunder problemløsning, dataanalyse, test, forskning, statistiske formål og undersøgelser), til systemintegritetsformål (for eksempel forebyggelse af hacking, spamming osv.), til at give dig mulighed for at deltage i interaktive features i vores tjenester, til at lette vores forretningsdrift, til at efterleve vores virksomhedspolitikker og -procedurer, for at foretage virksomhedstransaktioner såsom fusion, salg, frasalg, reorganisering, overdragelse af aktiver eller virksomhed, erhvervelse, konkurs eller tilsvarende hændelse. Overholdelse af vores retlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c: Alle oplysninger, der henvises til ovenfor i afsnittet "hvilke oplysninger indsamler vi?", kan anvendes til at opretholde passende forretningsoptegnelser, at imødekomme lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder og i øvrigt til at overholde retlige forpligtelser, som er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

  Brug af personoplysninger til markedsføring: Vi kan bruge dine personoplysninger, der henvises til ovenfor i afsnittet "hvilke oplysninger indsamler vi?", til at sende dig markedsføringsmeddelelser (baseret på dine profiler) via e-mail, SMS eller andet elektronisk kommunikationsmiddel. Vi indhenter dit forudgående samtykke hertil i overensstemmelse med gældende regler herom i markedsføringsloven. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, se afsnittet "dine rettigheder i forhold til databeskyttelse" nedenfor.

  Brug af oplysninger baseret på dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a: Vi kan behandle de personoplysninger, der henvises til ovenfor i afsnittet "særlige kategorier af personoplysninger" (f.eks. helbredsoplysninger) til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik. Behandlingen af sådanne særlige kategorier af personoplysninger om dig sker dog udelukkende, hvis du har givet dit forudgående udtrykkelige samtykke.

  Hvis vi bliver nødsaget til at behandle dine særlige kategorier af personoplysninger i forbindelse med en klagesag eller retssag, vil behandlingen i disse tilfælde ske fordi det er nødvendigt med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

   

  HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED?

  Vi deler dine personoplysninger med følgende parter:

  • Dataansvarlige i Nomad Foods-koncernen. Dine personoplysninger vil blive delt med andre virksomheder i Nomad Foods-koncernen (se her for yderligere oplysninger), som også kan bruge dine personoplysninger som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik.
  • Tjenesteleverandører og databehandlere. Fra tid til anden antager vi tredjepartsleverandører, herunder:
  1. 1. Forretningspartnere, leverandører og underleverandører til opfyldelsen af en kontrakt, vi indgår med dem, eller til at levere tjenester på vores vegne.
  2. 2. Annoncører og annoncenetværk, der har brug for dataene til at vælge og vise relevante annoncer for dig og andre. Vi udveksler ikke personoplysninger med vores annoncører, men vi overlader aggregerede oplysninger til dem for at hjælpe annoncørerne med at nå ud til den målgruppe, de ønsker at ramme (for eksempel kvinder i 8000 Aarhus C). Vi bruger de personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, til at gøre det muligt for os at opfylde vores annoncørers ønsker ved at vise deres annoncer for den pågældende målgruppe.
  3. 3. Leverandører af analysetjenester og søgemaskineleverandører, der hjælper os med at forbedre og optimere vores hjemmeside.
   Ved leveringen af deres tjenester vil tredjepartsleverandørerne få adgang til, modtage, opbevare eller i øvrigt behandle personoplysninger på vores vegne. Vores kontrakter med disse tjenesteleverandører tillader ikke brug af dine personoplysninger til deres egne (markedsføringsmæssige) formål men i overensstemmelse med vores instrukser og gældende ret.
  • Partnere. Vi kan nogle gange tilbyde dig en tjeneste i samarbejde med vores partnere (f.eks. medsponsorer eller licensgivere, licenstagere eller distributører af vores mærkevareprodukter). Vi har derfor brug for at videregive dine personoplysninger til disse partnere, der alt efter deres specifikke databeskyttelsesstatus enten skal selvstændigt sikre, at de overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen, eller kun udelukkende behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks og til vores formål. I det omfang, vi er retligt forpligtet dertil, beder vi dig om dit forudgående samtykke inden videregivelsen.
  • Retlige forpligtelser og retskrav. Vi videregiver også dine personoplysninger, hvis videregivelse er påkrævet i henhold til lovgivningen eller i forbindelse med en efterforskning, et lovgivningsmæssigt krav, en retssag, en retskendelse eller retslige skridt, der iværksættes over for os for at beskytte hjemmesidens, vores og vores tilknyttede virksomheders rettigheder eller sikkerhed.
  • Selskabsretlig transaktion. Derudover kan der udveksles oplysninger om vores kunder, herunder personoplysninger, som en del af en fusion, et salg, et frasalg, en reorganisering, en overførsel af aktiver, et opkøb, en konkurs eller en tilsvarende hændelse.
  • Med samtykke. Vi udveksler også oplysninger om dig, herunder personoplysninger, til andre tredjeparter, hvis du har givet dit samtykke dertil.

  COOKIES OG ANDRE TEKNOLOGIER

  Vores hjemmeside bruger cookies og tilsvarende teknologier til forskellige formål. For nærmere oplysninger om de cookies, vi bruger, se vores cookiepolitik.

   

  HVIS DU ER UNDER 16 ÅR

  Vores onlinetjenester er ikke henvendt til børn under 13 år. Hvis du mener, vi har indsamlet personoplysninger om et barn, der er under 13 år, bedes du kontakte os, så vi kan tage behørige skridt til at slette sådanne personoplysninger.

   

  OVERFØRSLER AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE UDEN FOR EU/EØS

  I de fleste tilfælde vil dine personoplysninger blive behandlet indenfor EU. Vi kan dog overføre og behandle personoplysninger, du giver til os, til andre lande end dit bopælsland. Lovgivningen i disse lande yder muligvis ikke det samme omfang af beskyttelse af dine personoplysninger. Vi bestræber os derfor på at sikre, at alle behørige foranstaltninger er iværksat, og at alle gældende love og bestemmelser overholdes i forbindelse med en sådan overførsel, navnlig for så vidt angår personoplysninger, der overføres til såkaldte usikre tredjelande uden for EØS. Det betyder, at vi vil indgå de juridisk nødvendige kontrakter med modtagere af dine personoplysninger, såsom standardkontraktsbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen og/eller en anden tilsynsmyndighed, hvis dette er påkrævet.

   

  OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

  Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, vi har indsamlet dem til, herunder at opfylde juridiske, regnskabsmæssige eller indberetningsmæssige krav. Ved fastlæggelsen af den passende opbevaringsperiode tager vi hensyn til omfanget, karakteren og kategorien/typen af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade ved uberettiget brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, til hvilke vi behandler dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opnå disse formål ved brug af andre midler samt de gældende juridiske krav.

  Vi er forpligtet i henhold til bogføringsloven at opbevare alle personoplysninger, der fremgår af regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Herudover kan vi opbevarer visse personoplysninger om vores kunder (herunder kontaktoplysninger og finansielle oplysninger relateret til konkrete købstransaktioner af vores produkter) i syv år efter, de ophører med at være vores kunder, da vi har vurderet, at dette er den mest hensigtsmæssige opbevaringsperiode til de formål, hvortil sådanne personoplysninger behandles, samt vores forretningsgrundlag.

  I visse tilfælde kan du bede os om at slette dine oplysninger: Se afsnittet "dine rettigheder i forhold til databeskyttelse" nedenfor for yderligere oplysninger.

  I visse tilfælde kan vi anonymisere dine personoplysninger (således at de ikke længere kan henføres til dig) til forskning eller statistiske formål, i hvilket tilfælde vi kan bruge disse oplysninger i ubegrænset tid, da behandling af sådanne oplysninger ikke længere er omfattet af de databeskyttelsesretlige regler.

   

  DINE RETTIGHEDER I FORHOLD TIL DATABESKYTTELSE

  Med forbehold for ændringer i gældende regler, har du følgende rettigheder, hvad angår vores brug og behandling af dine personoplysninger:

  Ret til indsigt i dine personoplysninger – Du har ret til at anmode om at få adgang til de personoplysninger, vi er i besiddelse af om dig.

  Ret til berigtigelse af dine personoplysninger – Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget, ligesom du har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, vi er i besiddelse af om dig. Forud for berigtigelsen kan vi have behov for at verificere nøjagtigheden af de nye oplysninger, du giver os.

  Ret til at få slettet dine personoplysninger – Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger, hvis der ikke er nogen saglig grund til, at vi fortsat skal behandle disse. Du har også ret til at bede os om at slette dine personoplysninger, hvis du har gjort brug af din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen (se nedenfor). Bemærk dog, at vi ikke altid er i stand til at imødekomme din henvendelse om sletning, hvis betingelserne herfor ikke er opfyldte, hvilket du vil få meddelelse om, når vi besvarer din henvendelse.

  Ret til at få begrænset brugen af dine personoplysninger – Du har ret til at få begrænset vores brug af dine personoplysninger, hvis (i) du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, (ii) brugen er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi skal slette personoplysningerne, (iii) vi ikke længere har brug for personoplysningerne til et relevant formål, men de er nødvendige for, at du kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller (iv) du har gjort indsigelse mod brugen af dine personoplysninger, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesse i at fortsætte behandlingen går forud for din interesse i at begrænse behandlingen.

  Ret til indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi skal stoppe med en behandlingen, medmindre vi enten kan påvise legitime vægtige grunde til behandlingen, som går forud for dine rettigheder og interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav til fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  Ret til dataportabilitet - Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os, hvis særlige betingelser er opfyldte.

  Ret til ikke at være genstand for utomatiske afgørelse, herunder profilering - Du har som udgangspunkt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

  Indgivelse af klage – Du har også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du vurderer, at indsamlingen og brugen af dine personoplysninger krænker den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning eller denne databeskyttelsespolitik. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan findes på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Vi vil dog sætte pris på, hvis du først forsøger at kontakte os direkte, da vi naturligvis tilstræber altid at blive endnu bedre og have tilfredse kunder.

  For yderligere oplysninger om dine rettigheder eller for at gøre brug af en af dine rettigheder bedes du kontakte os via https://www.findusfoodservices.dk/kontakt-os/.

  Vi kan have brug for at anmode om særlige oplysninger fra dig til at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til dine personoplysninger (eller til at gøre brug af nogle af dine øvrige rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke videregives for en person, som ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig og bede om yderligere oplysninger i forhold til din anmodning for at fremskynde vores svar.

  Vi forsøger at besvare alle berettigede henvendelser hurtigst muligt og i alle tilfælde i løbet af en måned. Nogle gange tager det dog længere tid end en måned, hvis din henvendelse er særligt kompleks, eller hvis du har foretaget en række henvendelser inden for en kort periode. I så fald vil vi give dig besked herom inden en måned og holde dig opdateret om forløbet.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning herom. Du kan tilgå denne vejledning her.

   

  ANDRE HJEMMESIDER

  Vores hjemmeside kan indeholde links til og fra tredjepartshjemmesider, såsom hjemmesider tilhørende vores partnernetværk og kunder (som f.eks. de detailhandelsvirksomheder, der sælger vores produkter), sociale medier, annoncører og tilknyttede virksomheder. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, skal du være opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egne databeskyttelsespolitikker, og vi påtager os således ikke noget ansvar eller nogen forpligtelse for disse hjemmesider eller deres indhold. Du bedes læse de pågældende tredjeparters databeskyttelsespolitikker.

   

  ÆNDRINGER AF POLITIKKENR

  Vi kan til enhver tid ændre denne databeskyttelsespolitik af hensyn til ændringer i gældende databeskyttelseslovgivning, ændringer i vores behandlingsaktiviteter eller andet, vi måtte finde relevant for indholdet af denne databeskyttelsespolitik. Enhver ændring vil gælde fra det tidspunkt, den opslås på hjemmesiden.

   

  KONTAKT OG SPØRGSMÅL

  Hvis du har nogen spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik eller vores generelle behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via https://www.findusfoodservices.dk/kontakt-os/.

   

  SENESTE VERSION AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

  [Juni 2020]