Vi udvikler bæredygtigt mad gennem ansvarlig handling og langsigtede partnerskaber. Siden starten af 1941 har vi udviklet god mad med fokus på miljø og fremtid. Vi følger en ambitiøs strategi, hvor vi arbejder for at bidrage til en bæredygtig fremtid for miljø og mennesker, lokalt og globalt.

Baseret på FNs verdensmål for bæredygtig udvikling har vi formuleret en klar strategi med konkrete mål, som vi følger op på regelmæssigt. I vores bæredygtighedsstrategi har vi fokus på indsatsområder, hvor vi kan gøre en reel forskel.

Vi mener, at vi opnår de bedste resultater ved at:

Respektere planetens aktiver

Vores produktion og vores indkøb bygger på respekt og omtanke for mennesker og miljø. Ved at certificere alle vores fisk og grøntsager bidrager vi til en bedre fremtid i verdenshavene op på landjorden.

Bidrage til en sundere hverdag

Med vores mad bidrager og inspirerer vi til en sund hverdag for alle. Gennem fornyelse og konstant forbedring af vores sortiment, kan du vælge fra et bred udvalg af sunde produkter.

Være ansvarsfulde

Vi udviser ansvarlighed ved at arbejde for at reducere miljøeffekten i alle dele af vores produktionskæde. Derfor arbejder vi på at mindske udslippet fra vores fabrikker, halvere madspild og sikre os, at vores transport sker med en lav klimapåvirkning og at vores emballage er genanvendelig. Det gør vi muligt ved at sørge for, at alle vores medarbejdere får mulighed for at bruge deres potentiale fuldt ud.

Alle vores fisk er certificeret i 2021


Sverige var i 2015 de første til at certificere vildtfanget fisk. Og vi fortsætter vores arbejde, så fremtidens generationer også kan spise fisk. 

Alle vores grøntsager kommer fra bæredygtigt landbrug i 2025


Vi har dyrket grøntsager i årtier og for os er bæredygtigt dyrket, næringsrigtige grøntsager af høj kvalitet vigtigt.

Vi fjerner smagsforstærkere, kunstig smag og farvestoffer i vores mad senest 2020


Vi mener nemlig ikke, at det hører sig til i fremtiden gode og næringsrigtige mad.

Vi har som mål, at 100 % af vores forbrugeremballage skal kunne genanvendes i 2022

For at nå vores mål følger vi udviklingen af nye materialer og erstatter gradvist emballage, der i dag ikke kan genanvendes til genanvendelige alternativer.

En brik i et større puslespil

FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SGD) er fastsat for at imødegå de globale udfordringer indenfor bæredygtighed. Vores bæredygtighedsmål er fremfor alt  SDG-målene: 2, 6, 7, 8, 12, 14, og 15.