Vores medarbejdere er vores største styrke

Vi har i øjeblikket over 4.300 ansatte i 17 forskellige lande, lidt over 200 i Sverige. Vi er overbeviste om, at vi er mere konkurrencedygtige og innovative, hvis hver enkelt medarbejder har mulighed for at udvikle og nå deres fulde potentiale. Vores medarbejderes trivsel er helt afgørende for vores forretning. Vi sørger derfor, at alle bliver hørt bl.a. gennem interne medarbejderundersøgelser.   

Mangfoldighed og lighed

Vi forsyner en bred gruppe forbrugere med produkter, og vi risikerer at miste mange muligheder, hvis vi ikke reflekter denne mangfoldighed internet gennem vores medarbejdere. Både ligestilling og mangfoldighed bidrager til en positiv arbejdskultur, der tilskynder til kreativitet og innovation. Det giver os flere perspektiver at se tingene ud fra, når vi træffer beslutninger og, styrker vores innovation, konkurrenceevne og rentabilitet på længere sigt.   

Ligestillingsarbejde er ikke noget nyt for os hos Findus. Gennem for eksempel ligestillingsplaner og lønundersøgelser har vi fokuseret på at gøre det muligt at kombinere karriere og familie gennem fleksible arbejdsmetoder. Hos os er det ikke en hindring for karriereudviklingen at være mor eller at have forældreorlov.     

Dette har ført til, at vi har 55 % kvinder i ledergruppen, 50 % kvinder som linjechefer og 60 % kvinder i bestyrelsen. Det er tal, vi er stolte af, men vi ved, at vi trods det ikke kan læne os tilbage. Vi vil fortsætte vores arbejde med ligestilling for at opretholde den ligelige fordeling mellem kønnene, som vi har i dag. Vi vil også udvide vores arbejde for en bredere mangfoldighed, blandt andet ved at gennemgå vores ansættelsesprocedurer  i forsøget på at tiltrække flere mennesker med en ekstra-nordisk baggrund.
   

 

Sikre arbejdsforhold for vores ansatte

For os er det alfa og omega, at vores medarbejdere føler sig trygge på deres arbejdsplads. Vi stræber altid efter at forbedre os og arbejder derfor med at opdatere vores nuværende sundheds- og sikkerhedspolitik på arbejdspladsen og har ansat en ny koncernchef for sundhed og sikkerhed. Vores ambition er at etablere et fælles system for sikkerhedsstyring for at kunne udvikle en enkel rapporteringsprocedure og styrkede foranstaltninger til sikring af vores ansatte mod arbejdsrelaterede skader og ulykker. 

Learning and development. 70% of learning and development on the job.

Sundhed og velvære på arbejdspladsen

Vores mission som virksomhed er at hjælpe familier med at spise lidt bedre hver dag. Vi mener, at denne mentalitet skal komme indefra og deles af alle vores medarbejdere. Vi ser sundhed som en vigtig del af livet og har derfor lanceret "Our Well Way" - vores eget program for sundhed og velvære. Idéen med programmer er, at vores medarbejdere skal modtage støtte til at forbedre deres fysiske, mentale og økonomiske velvære. Vi mener, at dette fører til forbedret sundhed, produktivitet og engagement på arbejdspladsen. Arbejdet drives af vores lokale "Well Way Champions" sammen med arbejdsmiljø og lokale HR-afdelinger.