ANSVARSFULDT INDKøB AF FISK

ANSVARSFULDT INDKøB AF FISK

Som forhandler af fisk er det vores ansvar at sikre, at, at vores verdenshave bevares i dag og for kommende generationer

Vores fisk- og skaldyrsprodukter er en vigtig del af vores produktfortefølje, vi ønsker derfor at være rollemodel for indkøb af fisk. Vi bruger FN's fødevare- og landbrugsorganistation, FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, som retningslinje til ansvarsfulde fiske-indkøb. Vi samarbejder med forskellige fiskeriorganisationer og beslutningstagere om at, bruge disse retningslinjer og opfordrer dem til at deltage i certificeringsprogrammer. 

 

 

 


Vores mål

100 % af vores vildtfangede fisk og skaldyr er kommet fra bæredygtigt fiskeri siden 2015

100 % af vores opdrættede fisk og skaldyr skal komme fra bæredygtigt landbrug i 2021Vildtfanget fisk og skaldyr

Findus var de første i Sverige, til at lancere MSC-mærket fisk på markedet i 2003. Vores dedikerede arbejde, med løbende at øge den mængde vi køber af MSC-certificeret, har ført til målbare resultater. I dag er 100 % af de vildtfangede fisk, som vi bruger, MSC-certificeret og vores koncern er den største bruger af MSC's miljømærkning i verden. Vi bruger MSC's standard til uafhængig evaluering, fordi vi mener, at det er den skrappeste fiskecertificereingsstandard, der findes på globalt plan.

Marine Stewardship Council (MSC)

MSC-certificeringen viser, at fiskene er vildtfanget, kommer fra en levedygtig bestand og er fisket under hensyn til havmiljøet. Alle MSC-certificerede skaldyr kan spores helt tilbage til bæredygtig MSC-certificeret fiskeri.Akvakultur 

Akvakulturproduktion (opdræt af fisk og skaldyr) er en af de hurtigst voksende former for fødevarproduktion. På nuværende tidspunkt repræsenterer det halvdelen af den globale produktion af skaldyr og andelen af akvakultur i den samlede verdensproduktion af skaldyr forventes forsat at stige. 

Efterhånden som akvakultur bliver stadig vigtigere som kilde til fisk og skaldyr er det vigtigt, at opdræt og fiskerivirksomheder handler ansvarligt. Det er især vigtigt i områder, hvor udvidelsen af produktionen kan påvirke følsomme miljøer. Uden forbedringer i forvaltning og teknologi vil stigende produktionsmængder føre til en uholdbar indvirkning på miljøet, både globalt og i umiddelbar nærhed af afgrøderne. 

Akvakultur kan have en direkte indflydelse på f.eks. vandkvalitet, levesteder og økologisk mangfoldighed. På samme tid har akvakultur også potentiale til at hjælpe lokalsamfundene. Det kan blandt andet bidrage til vækst ved at skabe flere job med øget indkomst. 
Aquaculture Stewardship Council (ASC)

ASC har udviklet standarder, der kortlægger, hvordan ansvarlig akvakultur ser ud - hvilket er et af deres vigtigste redskaber til at opnå forandring. ASC's standarder bidrager til øget miljømæssig bæredygtighed og social ansvar, ved at give mulighed for at fremme og belønne ansvarlig landbrugspraksis og påvirke de valg folk træffer, når de køber skaldyr.